90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Talubskiej

 w Aktualności

24 czerwca 2018 roku odbyła się uroczystość 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Talubskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Górkach, eucharystii przewodniczył Ks. Kazimierz Radzik. Podczas homilii Ks. Kazimierz nawiązywał do bohaterskiej postawy strażaków oraz złożył najserdeczniejsze życzenia. Po mszy świętej Druh Prezes Tadeusz Kender przy asyście Prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Sabaka oraz Wójta Gminy Garwolin Marcina Kołodziejczyka złożył kwiaty przed pomnikiem Św. Floriana. Dalsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem OSP Ruda Talubska. Druh Prezes Tadeusz Kender przywitał wszystkich przybyłych gości i przekazał głos Wójtowi Gminy Garwolin Marcinowi Kołodziejczykowi. Następnie został odegrany hymn państwowy i wciągnięto flagę na maszt. Druh Prezes Waldemar Sabak wraz z Zastępcą Komendanta PSP w Garwolinie Tomaszem Biernackim w imieniu Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczyli jednostkę złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dalsza część uroczystości została przeniesiona do środka strażnicy, gdyż warunki, które panowały, uniemożliwiły przeprowadzenie uroczystości na zewnątrz. W dalszej części uroczystości zostały przyznane odznaczenia dla zasłużonych.
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Eugeniusz Boratyński.
Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Marcin Pyza-Poszytek.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
druh Bogdan Kędziorek,
druh Jarosław Ochnik,
druh Andrzej Filipowicz,
druh Sławomir Kędziorek,
druh Dariusz Całka,
druh Rafał Mądry.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
druh Mateusz Pracz,
druh Radosław Kędziorek,
druh Marcin Matysiak,
druh Piotr Filipowicz,
druh Mariusz Leszek,
druh Daniel Luśnia.
Oznakę Strażak Wzorowy otrzymali:
druh Daniel Piórkowski,
druh Tomasz Mikulski,
druh Dominik Sobota,
druh Łukasz Głowala,
druhna Natalia Kot,
druhna Anna Kot,
druhna Patrycja Gadoś,
druh Grzegorz Osiński.
Odznaczenia za wysługę lat otrzymali:
60 lat wysługi – druh Eugeniusz Boratyński,
50 lat wysługi – druh Tadeusz Kender, druh Leonard Siarkiewicz.
45 lat wysługi – druh Jan Banaszek,
40 lat wysługi – druh Marek Rębek, druh Jan Leszek,
35 lat wysługi – druh Krzysztof Kowalski,
30 lat wysługi – druh Mieczysław Domarecki,
30 lat wysługi – druh Zdzisław Belka,
20 lat wysługi – druh Andrzej Filipowicz,
20 lat wysługi – druh Mariusz Leszek,
20 lat wysługi – druh  Marcin Pyza-Poszytek,
15 lat wysługi – druh Jarosław Ochnik,
15 lat wysługi – druh Bogdan Kędziorek,
15 lat wysługi – druh Rafał Mądry,
15 lat wysługi – druh Dariusz Całka,
15 lat wysługi – druh Sławomir Kędziorek,
10 lat wysługi – druh Piotr Filipowicz,
10 lat wysługi – druh Marcin Matysiak,
10 lat wysługi – druh Mateusz Pracz,
10 lat wysługi – druh Radosław Kędziorek,
5 lat wysługi – druh Damian Matysiak,
5 lat wysługi – druh Daniel Piórkowski,
5 lat wysługi – druh Dominik Sobota,
5 lat wysługi – druh Tomasz Mikulski,
5 lat wysługi – druh Łukasz Głowala,
5 lat wysługi – druh Marcin Pyza.

Zarząd OSP Ruda Talubska przygotował także statuetki dla osób szczególnie zasłużonych dla OSP Ruda Talubska byli to:
proboszcz parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Górkach w latach 1998-2004 ks. Kazimierz Radzik ,
obecny proboszcz parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Górkach ks. Czesław Knebel,
poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak,
wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk,
druh Leonard Siarkiewicz,
kierownik Referatu Organizacyjnego-Oświatowego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Garwolin Stefan Duchna.
Pamiątkowe podziękowania otrzymały zaprzyjaźnione Ochotnicze Straże Pożarne z okolicy.
Medal Senatu RP w imieniu wicemarszałek Senatu Marii Koc wręczył Michał Jaworski.
Medal Pro Masovia, przyznany przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, jednostce OSP Ruda Talubska wręczyła Magdalena Sałata, dyrektor delegatury UM w Siedlcach. Marszałek wyróżnił też zasłużonych strażaków imiennymi dyplomami uznania.

Starosta garwoliński przygotował dla jednostki prezent w postaci 2 mundurów bojowych.
Na zakończenie głos zabrali m.in.:
poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, prezes ZOSP RP Waldemar Sabak, dyrektor biura administracji i inwestycji KRUS Kazimierz Sionek, zastępca komendanta powiatowego PSP st. kpt. Tomasz Biernacki, sekretarz miasta Garwolin Cezary Tudek, przedstawiciel wicemarszałek Senatu RP Marii Koc i wicedyrektor regionalny KRUS Michał Jaworski, starosta Marek Chciałowski, wójt gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk, były wójt Gminy Garwolin Tomasz Łysiak oraz Prezes OSP Ruda Talubska Tadeusz Kender.

Zostaw komentarz