Grupa ORLEN Upstream ogłasza konkurs „Moje Miejsce na Ziemi”

 w Aktualności

Szanowni Państwo,

Grupa ORLEN Upstream prowadząc prace poszukiwawczo-wydobywcze jest partnerem mieszkańców gmin znajdujących się na obszarach koncesyjnych należących do spółki. Dlatego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu, chętnie angażujemy się oraz wspieramy inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnych społeczności.

W związku z tym chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z ogólnopolskim konkursem grantowym „Moje Miejsce na Ziemi”, który jest organizowany przez fundację „ORLEN DAR SERCA”. W ramach konkursu zostaną wybrane i sfinansowane najbardziej wartościowe projekty oraz inicjatywy społeczne zgłoszone przez organizacje o charakterze  non profit, posiadające osobowość prawną. Wnioski z pomysłami i inicjatywami należy zgłaszać  na stronie internetowej Fundacji ” ORLEN DAR SERCA” http://www.orlendarserca.pl. Będą one przyjmowane w dniach od 17 do 30 września 2018 roku.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zaangażowania się i składania wniosków oraz działania na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot. Granty w ramach konkursu „Moje miejsce na ziemi” zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw związanych z m. in. ze sportem, rekreacją, zdrowiem, bezpieczeństwem wsparciem osób potrzebujących, kultura, sztuką, ochroną środowiska oraz zachowaniem dziedzictwa historycznego, a także edukacja.

Jeżeli zdecydują się Państwo na zgłoszenie inicjatywy w konkursie to oprócz złożenia aplikacji w systemie Fundacji „ORLEN DAR SERCA”, prosimy o przesłanie kompletnej informacji zawierającej nazwę wnioskodawcy i projektu oraz datę złożenia  wniosku, na adres mailowy: jan.zukowski@orlen.pl. Umożliwi to selekcję wniosków pochodzących z terenów koncesji Grupy ORLEN Upstream.

 

 

Z poważaniem

Aleksandra Rybak

Kierownik Działu PR

ORLEN Upstream

Zostaw komentarz