I sesja Rady Gminy Garwolin (kadencji 2018-2023)

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

 

WÓJT GMINY GARWOLIN                                      Garwolin, dnia 13 listopada 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 13 listopada 2018 r. znak DSD-0011-2/18, zawiadamiam, że  I sesja zwyczajna Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy.
  6. Ślubowanie Wójta.
  7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

                                                                                  Marcin Kołodziejczyk

                                                                                              /-/

                                                                                  Wójt Gminy Garwolin

Zostaw komentarz