Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła seniorów z Woli Rębkowskiej

 w Aktualności

W dniu 4 grudnia 2018 r. Seniorzy z klubu seniora w Woli Rębkowskiej spotkali się z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską i podsekretarz stanu Elżbietą Bojanowską.
Gości z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przywitał Wójt Gminy Marcin Kołodziejczyk, który opowiedział, skąd wziął się pomysł , jak powstawał i jak funkcjonuje klub seniora w Woli Rębkowskiej. Pan Wójt podziękował Pani minister za to, że dzięki jej inicjatywie i programowi „Senior +” dziś w Woli Rębkowskiej swój czas wolny mogą spędzać seniorzy, których w klubie już jest blisko 60. Następnie Pani Minister zabrał głos, w swoim wystąpieniu opowiadał o polityce senioralnej realizowanej przez rząd w ciągu ostatnich lat, zaznaczyła, że nakład środków w tym roku na ten cel wzrosły do 80 mln zł, o obniżonym wieku emerytalnym dla kobiet do 60 lat a dla mężczyzn do 65 roku życia. Pani minister wspomniała także o wzrostach najniższych świadczeń emerytalnych, które zapoczątkowano w 2017 roku. Po wystąpieniu Pani minister, głos zabrała Radna Gminy Garwolin oraz członek klubu seniora Pani Małgorzata Żołądek, przybliżyła zebranym jakie zajęcia i działania prowadzone są w klubie seniora. Następnie Wiceprzewodniczący klubu Pan Tadeusz Barankiewicz oprowadził gości z ministerstwa po Izbie Pamięci wsi Wola Rębkowska oraz przybliżył pokrótce historię wsi. Atmosfera podczas spotkania była iście w domowym klimacie, Panie seniorki przygotował pyszne ciasta, którymi zajadali się goście. Na zakończenie spotkania Pan Wójt razem z Panem Wiceprezesem klubu seniora wręczyli przybyłym gościom kwiaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz