III SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY GARWOLIN

 w Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  III sesja nadzwyczajna Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 30 listopada 2018 r.).
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:
  4. uchylającej uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019,
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019,
  6. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garwolin na lata 2018-2030,
  7. dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2018 rok,
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
  9. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  10. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/

Bernard Makulec

Zostaw komentarz