INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA W URZĘDZIE GMINY GARWOLIN

 w Aktualności

Garwolin, dn. 15 marca 2019 r.

 

            Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Gminy Garwolin została wybrana Pani Iwona Stefańska.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Iwona Stefańska spełnia wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku
ds. planowania przestrzennego i budownictwa.

W dniu 12 marca 2019 roku przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną i w opinii komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym,
co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. planowania przestrzennego i budownictwa.

                                                                                              Wójt Gminy Garwolin

                                                                                              /-/ Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz