Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 w Aktualności

W dniu 02.04.2019 r. w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Garwolin wywieszone zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia chęci posłania dziecka do konkretnego przedszkola lub oddziału do 08.04.2019.

Niezłożenie stosownego oświadczenie w podanym terminie skutkuje wykreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych i przyjęcie na to miejsce dzieci z listy niezakwalifikowanych.

Zostaw komentarz