Ruszył nabór wniosków o dotacje dla KGW na 2019 rok

 w Aktualności

Zgodnie z obietnicą Rządu od 6 maja 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (poz. 827)
w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich.
Kto może złożyć wniosek ?
Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskały wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i którym to wzwiązku z tym wpisem został nadany numer REGON, NIP oraz posiadają numer rachunku bankowego.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działalność statutowa kół gospodyń wiejskich.
KGW musi zobowiązać się do wykorzystania dotacji na realizację zadań ustawowych koła, w tym na prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, na rozwój obszarów wiejskich czy wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet oraz rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza kultury lokalnej i regionalnej.
Budżet : 40.000.000 zł.
Dotacja na te działania musi zostać spożytkowana w całości do 31 grudnia 2019 r, a następnie rozliczona poprzez złożenie sprawozdania do ARiMR w terminie do 31 stycznia 2020 roku.
Wysokość wsparcia: – do 3.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków).
Czas trwania projektu: od 7 maja 2019 do wyczerpania środków ( nie poźniej niż do 31.10.2019)
Więcej informacji:
Pełnomocnik ds. koł gospodyń wiejskich w Biurze Powiatowy w Garwolinie tel : 25 643-03-09
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html
https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

Załączniki:

Zostaw komentarz