Debata nad raportem o stanie Gminy Garwolin za 2018 rok

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Na najbliższej sesji Rady Gminy Garwolin w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Garwolin za 2018 rok. Mieszkańcy Gminy Garwolin mogą zabierać głos w debacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji, na której ma być przedstawiany raport, składa zgłoszenie pisemne w postaci papierowej do Przewodniczącego Rady Gminy za pośrednictwem Urzędu Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym debatę. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/

Bernard Makulec

Zostaw komentarz