„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019″

 w Aktualności
W dniu 4 lipca Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk wraz z Panią Skarbnik Katarzyną Grzeszczak  podpisali umowy o dofinansowanie zadań zgłoszonych przez Gminę Garwolin w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
 
W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego zadania. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań.
 
Gmina Garwolin złożyła wnioski o realizację następujących zadań:
 
  1. „Wykonanie oświetlenia i monitoringu terenów przyległych do świetlicy w miejscowości Niecieplin na potrzeby lokalnej społeczności ”
  2. ”Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Unin Kolonia na potrzeby uprawianie kultury fizycznej i rekreacji dla lokalnej społeczności”
  3. ”Rozbudowa siłowni zewnętrznej  poprzez zakup nowych urządzeń i wykonanie nawierzchni   w miejscowości Sulbiny”
  4. „Wyposażenie w ławki terenu ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej  w Michałówce  oraz urządzenia do siłowni i ławki przy świetlicy wiejskiej  w  Jagodnem na potrzeby spędzania wolnego czasu, odpoczynku i rekreacji  dla lokalnej społeczności”
  5. „Remont remizy OSP Wilkowyja wykorzystywanej na potrzeby lokalnej społeczności”

Każdy z projektów  dostał maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 10 000 zł

Otrzymane wsparcie pomoże w zrealizowaniu wprawdzie niewielkich, ale ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji.
Zostaw komentarz