Erasmus+ KA101 Mobilność Kadry

 w Aktualności

erasmusFrse Unia Europejska

„Okno na świat- motywowanie uczniów własnym przykładem uczenia się przez całe życie – Window to the word.”

 

Erasmus + KA1 Mobilność kadry w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie

W naszej szkole przez najbliższe półtora roku będzie realizowany projekt KA1 Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolne – o tytule” Okno na świat – motywowanie uczniów własnym przykładem uczenia się przez całe życie” Projekt zaczyna się od 1 grudnia 2019 r i potrwa do 31 maja 2021 r.
Udział w nim weźmie 6 pracowników szkoły.
Kwota przyznanego dofinansowania: 10 218,00 EUR.
Głównymi założeniami i celami projektu są:
– praktyczna nauka języka, rozwój kompetencji językowych uczestników projektu
– podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności nauczycieli oraz pracowników, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy
-realizowanie idei uczenia się przez całe życie
– rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli i pracowników szkoły poprzez poznawanie nowych narzędzi, metod dydaktycznych i dobrych praktyk
– pogłębianie i rozwijanie umiejętności korzystania z wybranych narzędzi TIK
– nawiązanie kontaktów międzynarodowych i rozwijanie świadomości międzykulturowej
– podniesienie i wzmocnienie w społeczności szkolnej i lokalnej autorytetu nauczyciela.

Nasze działania rozpoczną przygotowania językowe i kulturowe, następnie po nawiązaniu współpracy z organizacją przyjmującą na Malcie sześcioosobowa grupa weźmie udział w mobilności, by po powrocie upowszechnić nabyte umiejętności i dobre praktyki poprzez szkolenia rady pedagogicznej, wprowadzanie kluczowych terminów w języku angielskim podczas pracy z uczniem na lekcjach wszystkich przedmiotów, zmodyfikowanie programu

nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z naciskiem na stosowanie języka angielskiego w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w zakresie historii promującego świadomość międzykulturową.
Udział w projekcie będzie swoistym oknem na świat dla uczniów i nauczycieli poprzez wzmocnienie potencjału i międzynarodowego zasięgu placówki.

Projekt daje szansę poznania kultury i historii krajów europejskich. Nauczyciele nabędą kompetencje językowe podczas  pracy w środowisku międzynarodowym, wymienią doświadczenia, zdobędą nowe narzędzia, co przeniesie się na jakość nauczania i zarządzania placówką, a w związku z tym wpłynie na jakość kształcenia naszych uczniów.

Pragniemy, by ten projekt motywował naszych uczniów do uczenia się języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia poznawania kultur, wyzwalał potrzebę uczenia się przez całe życie i podnosił kompetencje kluczowe.

 

Zostaw komentarz