Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GARWOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020.

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Załączniki:

Zostaw komentarz