Bezpieczeństwo uczniów na drodze

 w Petycje

Wójt/Burmistrz/Prezydent 

Dyrektor Szkoły/Dyrektor Świetlicy* 

 

Adresatem Prośby/Petycji* – jest Organ Gminy  ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy/Szkoły (właściwej miejscowo)   – adresu e-mail ! – pod którym odebrano niniejszą prośbę/petycję.

 

 

Preambuła petycji.

PZU SA oraz Hasbro Poland sp. z o.o – za pomocą niniejszej akcji – współdziałając z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Kierownikami świetlic wiejskich – pragnie zwiększać bezpieczeństwo i przyczyniać się do ograniczenia ilości wypadków drogowych z udziałem uczniów.

 

To już druga edycja akcji – w której Fundatorzy wspierają remonty szkolnych świetlic  – w tym roku 3 placówki uzyskają wsparcie finansowe w wys. 20 tys. pln każda.

 

 

Działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów na drodze – prowadzone w ramach wzmiankowanej akcji pozwolą nauczycielom i opiekunom szkolnym wspierać rodziców uczniów w zaspokojeniu wymogów art. 11 ust. 4a Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) – scilicet:  “(…)Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. (…) „

Oczywiście wskazane jest również posiadanie świateł odblaskowych przez uczniów poruszających się w pobliżu dróg – również na terenie zabudowanym.

 

Prośba/Petycja:

– Zatem w nawiązaniu do wyżej wzmiankowanej argumentacji –  prosimy aby Wójt/Burmistrz/Prezydent – biorąc pod uwagę powyżej wskazany uzasadniony społecznie interes pro publico bono – przekazał niniejszą petycję wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich  – miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) 

 

Jako podstawę naszej prośby prosimy o przyjęcie trybu określonego w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)

Fakultatywnie – przekazanie wniosku do szkół może nastąpić na podstawie art. 65 kpa

 

Poniżej – część przeznaczona bezpośrednio do Dyrektorów Szkół/Świetlic Wiejskich

 

 

———Część do przekazania do Dyrektorów Szkół/Świetlic—————————————

 

Dyrektor Szkoły/Dyrektor świetlicy

 

Rozpoczynamy drugą edycję akcji Się gra się ma. Tym razem pod hasłem Bezpieczny Playroom. W naszej akcji chcemy przemienić szkolne świetlice w nowoczesne i kolorowe sale gier. Sale, które będą sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi oraz promowały bezpieczne zachowania w szkole i w drodze do szkoły.

Nagrodami w naszej akcji są środki na remonty 3 szkolnych świetlic oraz 30 zestawów gier planszowych i dekoracyjnych naklejek ściennych.

 

Każda świetlica, która zgłosi się do akcji, otrzyma pakiet startowy. Pakiet zawiera grę przypominającą zasady o bezpieczeństwie, odblaskowe zawieszki na plecaki dla dzieci oraz plakat i naklejkę, zachęcające do głosowania.

 

Jak wziąć udział? Wystarczy wypełnić formularz na siegrasiema.com i wgrać zdjęcie świetlicy z opisem.

 

Jako podstawę naszej prośby przystąpienia do akcji – prosimy o przyjęcie trybu określonego w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)

 

 

Odpowiedzi odnośnie akcesu do prezentowanej w niniejszej prośbie akcji “Bezpieczny Uczeń” – prosimy udzielić na adres bezpieczny-uczen@samorzad.pl

 

Wszelkie szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie www.siegrasiema.com

 

Z poważaniem:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp zoo

Prezes Zarządu Adam Szulc

tel. 608-318-418

KRS: 0000059459

  1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

tel/fax. (22) 673-62-12

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

 

 

 

 

Zostaw komentarz