Ministerstwo Zdrowia: konsultacje publiczne nad projektem rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

 w Aktualności

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Projekt rozporządzenia zakłada podniesienie poziomu pól elektromagnetycznych z obecnych 7V/m do 61V/m, w celu rozwoju sieci elektromagnetycznych 5G (PEM). Jako podstawę do podniesienia tych poziomów Ministerstwo Zdrowia wskazuje „Wytyczne 1999/519/WE Rady Europejskiej” (1), które opierają się na zaleceniach prywatnej organizacji ICNIRP.

Termin do zgłoszenia ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu został wyznaczony do dnia 29 listopada 2019 r., w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

Więcej informacji pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

Zostaw komentarz