Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji

 w Aktualności

21 listopada 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie policjantów przyjętych do służby. Wręczono również szesnastu osobom Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Policji. Wójta Gminy Garwolin Marcina Kołodziejczyka odznaczono Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, który został ustanowiony jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw. Medal nadawany jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji.

fot. Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Zostaw komentarz