Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 25 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działek nr 755/3 i 716/4, obr. Sulbiny, gm. Garwolin

 w Obwieszczenia

Załączniki:

Zostaw komentarz