Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I

 w Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku przedłużeniem ograniczenia działalności szkół i przedszkoli do 10 kwietnia br. informujemy, że w toczącej się rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych możliwe jest składanie wniosków rekrutacyjnych pocztą elektroniczną jako skan lub zdjęcie podpisanych dokumentów. Oryginały dokumentów należy zachować i dostarczyć po przywróceniu normalnego funkcjonowania placówek oświatowych. Nie dopuszcza się przesyłania wniosków w formacie Word. Ponadto jeżeli do dnia, w którym kończy się rekrutacja nie otrzymają Państwo z danej placówki informacji zwrotnej o poprawnym złożeniu wniosku należy skontaktować się telefonicznie z tą placówką w celu wyjaśnienia sprawy.

Zostaw komentarz