Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie „Dostawa technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK) w ramach projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej” Cz. I, Cz. II

 w Archiwum przetargów

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie „Dostawa technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK) w ramach projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej”

CZĘŚĆ I –Dostawa technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK)

CZEŚĆ II – Dostawa oprogramowania (w tym licencji) spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji oraz dostawa oprogramowania do zajęć specjalistycznych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i psychoruchowe

Załączniki:

Zostaw komentarz