Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje o wzmożonym występowaniu w obrębie miejscowości Krystyna gmina Garwolin szkodników – kornika ostrozębnego oraz jemioły pospolitej w drzewostanie leśnym

 w Aktualności

Kornik ostrozębny w suchych i ciepłych latach, ma tendencję do masowego rozmnażania się i agresywnego atakowania zarówno drzew osłabionych jak i zdrowych. W krótkim czasie może doprowadzić do całkowitego zamierania dużych powierzchni drzewostanów. Jemioła występując licznie, silnie osłabia swojego żywiciela, stwarzając dogodne warunki dla szkodników wtórnych i grzybów, co może powodować zamieranie drzew.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania występowaniu szkodników wtórnych jest dbałość o dobry stan sanitarny lasu poprzez usuwanie z drzewostanów przez cały rok złomów, wywrotów oraz drzew silnie osłabionych, które niewątpliwie zostaną zasiedlone przez szkodniki. Ponadto należy w sposób ciągły monitorować drzewostany pod kątem wydzielania się posuszu.

Zostaw komentarz