Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 8 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie działek nr ewid. 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5 położonych w miejscowości Miętne

 w Obwieszczenia

Załączniki:

Zostaw komentarz