ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową.

 w Aktualności

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020
w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Załączniki:

Zostaw komentarz