OFERTA Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej

 w Aktualności

 

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00

Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.

 

 

Od 1 września 2020 r. oferuje dodatkowe 50 miejsc w swojej placówce.

Dla zakwalifikowanych i przyjętych do projektu 50 dzieci w ramach tworzenia nowych miejsc przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 przewidziano bezpłatną wyprawkę przedszkolaka, wyżywienie i ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021.

 

Dzieci, które zostaną przyjęte do placówki w ramach projektu unijnego, ale także uczęszczające do pozostałych grup  będą miały możliwość skorzystania z  rozszerzonej oferty edukacyjnej                               o dodatkowe zajęcia, takie jak:

 1. Zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne: ćwiczenia i zabawy terapeutyczne.
 2. Zajęcia logopedyczne: ćwiczenia aparatu mowy, zabawy rozwijające.
 3. Zajęcia specjalistyczne socjoterapeutyczne: różnorodne zajęcia odpowiadające na potrzeby dzieci.
 4. Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: gimnastyka z rytmiką (rozwój inwencji twórczej i kreatywności, uwrażliwienie na muzykę, rozwój szybkiego zapamiętywania zaspokajają potrzebę ruchu).
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne: teatr małego przedszkolaka z zabawami społeczno-emocjonalnymi (rozwój ekspresji wyobraźni, mowy, umiejętności pracy w grupie i kompetencji społecznych).

 

 

Do realizacji tych zajęć zakupiono specjalistyczny, kompleksowy sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem: zestawy komputerowe stacjonarne,  laptopy + oprogramowanie, drukarki, kserokopiarki, skanery, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, urządzenie wielofunkcyjne, wielozadaniowa baza programowo – sprzętowa wraz z terminalem i możliwością autoryzacji użytkownika, tablice interaktywne + oprogramowanie, magiczny dywan, radia z odtwarzaczami CD, odtwarzacze DVD, który poprawi jakość pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przyczyni się do rozwoju oferty edukacyjnej przedszkola. Zakupiono dodatkowo niezbędne wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, przebrania do warsztatów teatralnych 100 kpl  i  ponad 1 200 szt. nowych zabawek i różnych pomocy dydaktycznych.

 

 

Kadra nauczycielska odbędzie następujące szkolenia metodyczne z wykorzystania zakupionego w projekcie wyposażenia celem poprawy procesu dydaktycznego:

 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w pracy nauczyciela – obsługa narzędzi multimedialnych, w tym tablicy interaktywnej, zaawansowane funkcje przygotowania materiałów dydaktycznych (skład, publikacja, druk), skanowanie w sieci, konfiguracja sprzętu z siecią, wykorzystanie chmury w pracy dydaktycznej w tym obsługa, udostępnianie informacji przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
 2. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne stopień I – poznanie metody, teoria, ćwiczenia praktyczne.
 3. Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss w pracy z dziećmi – poznanie metody, teoria, ćwiczenia praktyczne.
 4. Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna, stopień I i II – poznanie metody, teoria, ćwiczenia praktyczne.
 5. Współpraca z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się – poznanie metody, teoria, ćwiczenia praktyczne.

 

Efektami kształcenia będą umiejętności: posługiwania się nowoczesnymi metodami komunikacji z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych i programów rozwijających zdolności dzieci, diagnozy potrzeb edukacyjnych dzieci, w tym z niepełnosprawnościami i stosowania konkretnych form terapii/pomocy w odniesieniu do określonej potrzeby.

Dzięki nabyciu konkretnych umiejętności w ramach tego zadania, nauczyciele będą prowadzić zajęcia dydaktyczne w ramach projektu, a także po jego zakończeniu.

 

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

 • zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci,
 • dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
 • tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
 • uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

 

Zapewniamy:

 • Terapię pedagogiczną
 • Wsparcie psychologa, pedagoga
 • Zajęcia logopedia
 • Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju
 • Zajęcia rewalidacyjne

 

 

Organizujemy:

– uroczystości rodzinne takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Jasełka, zakończenie roku szkolnego

– uroczystości przedszkolne: Pasowanie na przedszkolaka, Święto przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy,

– obchody świąt nietypowych: Dzień kredki, Dzień Kubusia Puchatka, Dzień mleka, Dzień Słońca, Dzień dinozaura, Dzień postaci z bajek

– obchody świąt dawnych pielęgnujących polskie tradycje: Andrzejki Barbórka, Dzień Ziemi,

– zajęcia z udziałem rodziców

– warsztaty chemiczne, kulinarne,

– koncerty, teatrzyki

– akcje charytatywne: np.: Góra grosza, pomoc dla Ewy, nie bądź sknera kup pampera

– spotkania ze znanymi osobami przedstawicielami różnych zawodów (np.: z pisarzem, aktorem, pszczelarzem, policjantem, strażakiem)

– konkursy sportowe (np..: Gminna Olimpiada Przedszkolaka, Sprintem do Maratonu)

– uczestniczymy w różnych konkursach gminnych i powiatowych

–  uczestniczymy w akcjach społecznych Cała Polska czyta dzieciom, Akademia Aquafresh, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury, Czyściochowe Przedszkole,

– wycieczki tematyczne

– inicjatywy patriotyczne

– urodziny przedszkolaków

 

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka – prowadzimy działania prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, facebook, prasa lokalna, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania integracyjne, zajęcia otwarte, pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca wychowawczo- dydaktyczno – opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

 

Ponadto dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych stymulujących indywidualny rozwój i określających osobiste predyspozycje i zainteresowania, są to m.in. zajęcia plastyczne, muzyczno-rytmiczne, językowe (jęz. angielski), teatralne. Wzbogacamy zajęcia np.: tablicą interaktywną, magicznym dywanem, wiatrakiem matematycznym, chustą animacyjną, doświadczeniami (np. z chemii!!!), innowacjami.

Współpracujemy z uczniami ze szkoły podstawowej, którzy wraz z nauczycielami np. czytają bajki, prowadzą zajęcia językowe i chemiczne, pomagają  przygotować różne uroczystości.

Wykorzystujemy w pracy z dziećmi  rożne metody np. Odimienną naukę czytania, dziecięcą matematykę, muzykoterapię, bajkoterapię, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Straus  i wiele innych.

 

 

Przedszkole „Słoneczko” to nasz drugi dom nie pytaj dlaczego tylko do nas wstąp,

Przedszkole „Słoneczko” to nasz drugi dom nie pytaj dlaczego tylko z nami bądź.

 

 

 

Zostaw komentarz