Dofinansowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Garwolin

 w Aktualności

7 maja 2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały złożone 3 wnioski w Programie 2020-NZ-1 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.

Starania o dofinansowanie drużyn podjęły 3 jednostki strażackie z naszej Gminy:

OSP Miętne, OSP Niecieplin, OSP Wola Rębkowska.

W tych jednostkach funkcjonowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Od 19 lutego 2017 r. przy OSP w Woli Rębkowskiej, od 3 lipca 2017 r. przy OSP w Niecieplinie od 22 lutego 2020 r. przy OSP w Miętnem.

Całkowita wartość zadań realizowanych przez te jednostki to: 62 247,59 zł, z czego to  44 958,10 zł to środki pozyskane z WFOŚiGW.

Główne cele projektu to:

– doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Miętne w następujący asortyment: ubrania specjalne strażackie – 8 kpl,

Łączny koszt zadania  dla OSP Miętne 21 970 zł

Źródła finansowania:  dotacja 15 000,00 zł Gmina Garwolin  6 970,00 zł

– doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Niecieplin w następujący asortyment:  ubrania strażackie – 6 kpl, buty strażackich skórzane – 5 kpl, buty strażackie gumowe– 6 kpl, hełm strażacki – 6 szt.

Łączny koszt zadania  dla OSP w Niecieplinie 20 333,45 zł

Źródła finansowania: dotacja WFOŚiGW 15 000,00 zł, dotacja Gmina Garwolin 5 333,45zł

-doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wola Rębkowska w następujący asortyment: wąż tłoczny 42 – 11 szt., wąż tłoczny 52 – 11 szt., wąż tłoczny 75 – 11 szt., zasysacz liniowy – 1 szt., pompa szlamowa  – 1 szt.

Łączny koszt zadania dla OSP w Woli Rębkowskiej  19 944,14 zł

Źródła finansowania:  dotacja WFOŚiGW  14 958,10 zł, dotacja Gmina Garwolin  4 973,00 zł  środki własne 13,04 zł

Planowane zakupy zwiększą skuteczność pełnionej służby w szeregach OSP. Zakupiony sprzęt poprawi gotowość operacyjną OSP z terenu Gminy Garwolin.

24 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Garwolin odbyło się uroczyste wręczenie podjętej uchwały na mocy której, zostały przyznane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zostaw komentarz