UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PONOWNY WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +

 w Archiwum przetargów
Zostaw komentarz