Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, studni światłowodowych, sieci elektroenergetycznej kablowej nN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, słupów linii napowietrznej SN, złączy kablowych nN na terenie działek nr 973/2, 1110/2, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1092/2, 968/2, 973/1, 1485, 950/1, 1484, 1483, 1338/2, 879/1 obr. Sulbiny, gm. Garwolin

 w Obwieszczenia

Załączniki:

Zostaw komentarz