Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 226 obr. Nowy Puznów, gm. Garwolin do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na dz. 180/25, 180/26, 180/24, 180/45 obr. Nowy Puznów, gm. Garwolin

 w Obwieszczenia

Załączniki:

Zostaw komentarz