informacja o możliwości składania wniosków do projektu budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok.

 w Aktualności

Garwolin, dn. 28 września 2020 r.

 

                                                           Szanowni Państwo

                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                              Radni,  Sołtysi,

                                                           Kierownicy jednostek budżetowych gminy,

                                                              Mieszkańcy Gminy Garwolin

 

Na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 55/2010 Wójta Gminy Garwolin z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych w materiałach planistycznych oraz zakresu i trybu prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej – informuję o możliwości składania wniosków do projektu budżetu Gminy Garwolin
na 2021 rok.

Wnioski budżetowe zawierać muszą podstawowe rozmiary zadań
do realizacji, z określeniem przybliżonych wielkości środków potrzebnych
na ten cel, propozycję udziału mieszkańców czy też innych podmiotów.

Aby zgłaszane wnioski były realne do wykonania niezbędnym jest bardzo poważne ich przeanalizowanie pod kątem potrzeb mieszkańców, technicznych
i finansowych możliwości ich realizowania oraz efektywności.

Wnioski proszę składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garwolin,
ul. Mazowiecka 16 (pokój nr 100) w terminie do 15 października 2020 r.

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz