Podsumowanie szkoleń kadry pedagogicznej Przedszkola „Słoneczko”

 w Aktualności

W nowo rozbudowanym Przedszkolu „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej odbyło się spotkanie podsumowujące szkolenia dla nauczycieli, które odbyły się w ramach projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan Wójt – Marcin Kołodziejczyk wraz z Panią Dyrektor – Anną Zielińską podziękowali za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia oraz wręczyli certyfikaty potwierdzające udział kadry pedagogicznej w szkoleniach o tematyce:

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
  • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Strauss w pracy z dziećmi
  • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne stopień I i II
  • Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczne stopień I i II
  • Współpraca z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Zostaw komentarz