0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 808, 744/14, 1497, 1492/7 w Sulbinach

TIP.6733.23.2020   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 16.11.2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie [...]

0

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działki nr 1497 obr. Sulbiny

                                                                                    Garwolin, dnia 13.11.2020 r. TIP.6733.27.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania [...]

strona 1 of 3