Informacja o przejściu pracowników Urzędu Gminy Garwolin na tryb pracy zdalnej

 w Aktualności

Od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania pracownicy Urzędu Gminy Garwolin przechodzą na pracę zdalną.

 1. Urząd Gminy Garwolin zostaje zamknięty dla interesantów, z wyjątkiem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom lub innych zadań niezbędnych
  ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu.
 2. Sprawy, o których mowa w ust. 1 będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym lub kontakcie elektronicznym, pod następującymi numerami telefonów i adresów mailowych:
 • Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
 1. oświata, młodociani pracownicy – e-mail: oswiata@garwolin-gmina.pl 256820560 wew. 47,
 2. obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo przeciwpożarowe – e-mail: samul@garwolin-gmina.pl duchna@garwolin-gmina.pl 256820560 wew. 57
 3. ewidencja ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej – e-mail: kowalczyk@garwolin-gmina.pl magdalena.d@garwolin-gmina.pl tel. 256820560 wew. 43
 4. zezwolenia na sprzedaż alkoholu, obsługa Rady Gminy, promocja – e-mail a.sztylka@garwolin-gmina.pl tel. 256820560 wew. 65
 • Referat Finansów:
 1. księgowość podatkowa – e-mail: j.gac@garwolin-gmina.pl pietka@garwolin-gmina.pl  komar@garwolin-gmina.pl  konopacka@garwolin-gmina.pl tel. 256820560 wew. 44 i wew. 42,
 2. księgowość oświatowa – e-mail: a.lewandowska@garwolin-gmina.pl pawliszewska-pietka@garwolin-gmina.pl  masny@garwolin-gmina.pl  b.krzyspiak@garwolin-gmina.pl  tel. 256820560 wew. 48,
 3. płace – e-mail: a.biernacka@garwolin-gmina.pl j.hryszkiewicz@garwolin-gmina.pl tel. 256820560 wew. 53,
 4. księgowość budżetowa – e-mail: makulec@garwolin-gmina.pl a.wrona@garwolin-gmina.pl  k.skoczek@garwolin-gmina.pl  tel. 256820560 wew. 41 i wew. 37.
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
 1. gospodarka nieruchomościami i geodezja – e-mail: hanna@garwolin-gmina.pl tel. 256820560 wew. 46,
 2. ochrona środowiska, wycinka drzew – e-mail: grzegorz.g@garwolin-gmina.pl tel. 256820560 wew. 45,
 3. zajęcie pasa drogowego, remonty dróg – e-mail: lukasz.lis@garwolin-gmina.pl tel.256820560 wew. 45,
 4. gospodarka ściekowa – e-mail: sliwecka@garwolin-gmina.pl s.ostolski@garwolin-gmina.pl tel. 256820560 wew. 38,
 5. gospodarka odpadami – e-mail: chrzanowska@garwolin-gmina.pl m.chudek@garwolin-gmina.pl tel. 256820560 wew. 67,
 6. odbiory przyłączy wodno-kanalizacyjnych – e-mail: m.bartniczak@garwolin-gmina.pl tel.256820560 wew. 45.

fundusze europejskie – e-mail: beata.g@garwolin-gmina.pl patrycja.w@garwolin-gmina.pl tel. 256820560 wew. 49 i wew. 64.

Pozostałe sprawy załatwiane będą za pośrednictwem:

 • platformy Epuap,
 • kontaktu telefonicznego pod numerem 25 682 05 60 wew. 31,
 • kontaktu elektronicznego poprzez e-mail: urzad@garwolin-gmina.pl
 • wystawionej przed Urząd urny, gdzie prosimy wrzucać dokumenty z dopisanym numerem telefonu lub mailem do kontaktu.
 1. Wszelkie płatności (podatki, opłaty) powinny być dokonywane w sposób elektroniczny lub za pośrednictwem placówek bankowych i pocztowych.
 2. Numer rachunku bankowego do wpłaty podatku znajduje się na nakazie podatkowym.
 3. Numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty za odpady komunalne znajduje się na zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer indywidualnego rachunku bankowego do uiszczenia opłaty za ścieki znajduje się na fakturze. Prosimy o telefoniczne bądź mailowe podawanie stanów liczników zużycia wody, na podstawie których wystawimy państwu faktury, celem uiszczenia należności.

W przypadku zagubienia nakazu podatkowego czy zawiadomienia proszę wpłaty należności dokonywać na następujące numery rachunków bankowych Gminy Garwolin:

 • 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010 (podatki i opłaty)
 • 15 9210 0008 0000 2844 2000 0500 (opłata za odpady)

Obsługa interesantów w Urzędzie w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 2, odbywać się będzie przy zachowaniu zasady, że do Urzędu wchodzimy pojedynczo z zastrzeżeniem
24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Każda osoba wchodząca do Urzędu do odwołania zobowiązana jest do:

 • dezynfekcji rąk przy wejściu;
 • poruszania się po Urzędzie wyłącznie w maseczkach lub przyłbicach.
Zostaw komentarz