Betlejemskie Światło Pokoju

 w Aktualności

Podobnie, jak w latach ubiegłych Urząd Gminy Garwolin bierze udział w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

W czwartek 17 grudnia 2020 roku harcerki z Pierwszego Szczepu ZHP im. Stanisława Hordliczki w Trąbkach działającego przy Hufcu ZHP „Orłów” Garwolin odwiedziły Urząd Gminy Garwolin i przekazały Betlejemskie Światło Pokoju na ręce wójta Marcina Kołodziejczyka.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wójt Gminy Garwolin i Harcerki z Pierwszego Szczepu ZHP im. Stanisława Hordliczki w Trąbkach

Zostaw komentarz