XXIII SESJA RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXIII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 20 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 29 grudnia 2020 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021 budżetu Gminy Garwolin – na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021 budżetu Gminy Garwolin powstałego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Garwolin” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 9. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie

Bernard Makulec

Przewodniczący

Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz