Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 22 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działki nr 1469/6 obr. Sulbiny, gm. Garwolin

 w Obwieszczenia

Załączniki:

Zostaw komentarz