OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø40 PE na terenie działki nr 667/12 obr. Miętne, gm. Garwolin

 w Obwieszczenia

Załączniki:

Zostaw komentarz