OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ciśnienia Ø40 PE na terenie działek nr 501/7, 509, 501/6 obr. Miętne, gm. Garwolin

 w Obwieszczenia

Załączniki:

Zostaw komentarz