Zarządzenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2021

 w Obwieszczenia

Załączniki:

Zostaw komentarz