Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

 w Rada Gminy - Ogłosznia

13 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 16 w sali konferencyjnej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garwolin z następującym porządkiem obrad:

Porządek posiedzenia Komisji :

1. Otwarcie i ustalenie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolin za 2020 r.
3. Wniosek – opinia komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
4. Sprawy bieżące.

Zostaw komentarz