Zawiadomienie GDOŚ z dnia 06.04.2021 r., że postępowanie zażaleniowe na postanowienie RDOŚ w Lublinie w sprawie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: “Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” nie mogło być zakończone w ustawowym terminie

 w Obwieszczenia

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 06.04.2021 r., które dotyczy postępowania zażaleniowego na postanowienie RDOŚ w Lublinie.  Postanowienie to wydano w sprawie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: “Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa”. Postępowanie nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na 21 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że postepowanie zażaleniowe na postanowienie RDOŚ w Lublinie w sprawie stanowiska, ze aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica państwa", określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ w Lublinie, zreformowanej decyzją GDOŚ nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. W związku z powyższym wskazano nowy termin załatwienia sprawy na dzień 21 czerwca 2021 r.

Załączniki:

Zostaw komentarz