XXV sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Zawiadamiam, że  XXV sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 830  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 11 marca 2021 r.).
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/50/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/102/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  6. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/ Bernard Makulec

Zostaw komentarz