XXII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

 w Aktualności

Marszałek Województwa Mazowieckiego ma przyjemność poinformować, że rozpoczęła się XXII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wyróżnienie to kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Jest uhonorowaniem, niepospolitych pomysłów i twórczych inicjatyw, które są wyrazem autentycznych pasji. Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego – to ludzie, którzy całym własnym życiem udowadniają potrzebę pracy dla lokalnych społeczności. Każdego roku do Nagrody nominowane są osoby i instytucje, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też za jego  granicami.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów, aby osoby niepospolite, budujące atrakcyjny wizerunek Mazowsza zostały docenione i wyróżnione.

Spośród nominowanych wyłonionych zostanie 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto oraz pamiątkową statuetkę.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio dla osób fizycznych oraz podmiotów niebędących osobą fizyczną, z dopiskiem na kopercie: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, w nieprzekraczalnym terminie:

1)            pocztą do 21 czerwca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,

2)            lub osobiście do 21 czerwca 2021 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 16.00.

W załączniku Regulamin konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych.

Załączniki:

Zostaw komentarz