Opieka Wytchnieniowa

 w Aktualności

flaga Polski (biało-czerwona)   Godło Polski (biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie informuje, że Gmina Garwolin w 2021 roku po raz pierwszy przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-  edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi: ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami  równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparciem w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” zostaną objęci członkowie rodzin  sprawujący bezpośrednią opiekę nad 2 osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Garwolin.

Łącznie do zrealizowania jest 480 godzin usług opieki wytchnieniowej, które będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w  okresie od  04 maja do 31 grudnia 2021r.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 realizowany przez Gminę Garwolin w całości jest finansowany z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gmina Garwolin otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 19 584 zł.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie.

Zostaw komentarz