„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021″

 w Aktualności

W dniu 7 lipca Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk wraz z Panią Skarbnik Katarzyną Grzeszczak  podpisali umowy o dofinansowanie zadań zgłoszonych przez Gminę Garwolin w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego zadania. Gmina Garwolin mogła złożyć 5 wniosków na 5 różnych zadań.

Gmina złożyła wnioski o realizację następujących zadań:

  1. „Zakup sprzętu do organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań dla lokalnej społeczności w sołectwie Stary Puznów”
  2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Władysławów”
  3. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Sławiny”
  4. „Remont kapliczki w sołectwie Miętne”
  5. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Górki”

Każdy z projektów  dostał maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 10 000 zł. Wszystkie 5 zadań współfinansowano  przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Otrzymane wsparcie pomoże w zrealizowaniu wprawdzie niewielkich, ale ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji.

 

Zostaw komentarz