Złóż deklarację

 w Aktualności

Od 1 lipca zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) właściciele i zarządcy budynków/ lokali mają obowiązek złożenia deklaracji o posiadanych źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Każdy budynek/lokal mieszkalny/ niemieszkalny posiadający źródło ogrzewania poniżej 1Mkw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Aby ułatwić ten proces Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). Dzięki czemu deklarację można wypełnić i złożyć w formie elektronicznej.

W przypadku posiadania kotła na paliwo stałe należy sprawdzić klasę kotła w tabliczce znamionowej lub karcie produktu.

Deklaracje można złożyć:

– za pośrednictwem portalu https://zone.gunb.gov.pl/ logując się za pomocą profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego

– w formie papierowej w budynku Urzędu Gminy Garwolin, Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój 201

Deklaracje należy złożyć do:

–  12 miesięcy od dnia 1 lipca  w przypadku budynków już powstałych

–  14 dni w przypadku gdy źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021

 

Więcej szczegółów można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Wzór deklaracji:

 

 

Zostaw komentarz