Mobilny Punkt Spisowy w Woli Rębkowskiej, Woli Władysławowskiej, Nowym Puznowie i Izdebniku

 w Aktualności

Mobilny Punkt Spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będzie dostępny:

27 lipca (wtorek) w Klubie Seniora w Woli Rębkowskiej w godzinach 17:30-20:00

28 lipca (środa) w strażnicy OSP w Woli Władysławowskiej w godzinach 17:30-20:00

28 lipca (środa) w świetlicy wiejskiej w Nowym Puznowie w godzinach 17:30-20:00

29 lipca (czwartek) w strażnicy OSP w Izdebniku w godzinach w godzinach 17:30-20:00.

W tych punktach będzie można dokonać spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 z pomocą Rachmistrza Spisowego. Spisu może dokonać jedna osoba za wszystkich domowników. osoba ta powinna posiadać przy sobie numery PESEL wszystkich osób, które zamieszkują pod danym adresem.

Z osobami, które do tej pory nie spisały się samodzielnie będzie kontaktować się rachmistrz. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców.

Przypominamy również, że można się spisać w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu.

Zostaw komentarz