Przystąpiliśmy do programu „Czyste Powietrze”

 w Aktualności

Gmina Garwolin i  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarła porozumienie dzięki, któremu nasza Gmina przystąpiła do programu Czyste Powietrze.

Dzięki dołączeniu do projektu w Urzędzie Gminy został uruchomiony punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Więcej informacji można uzyskać w pokoju 201 lub pod numerem 533 155 926 lub 25 682 05 60 wew. 68.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Biorąc udział w projekcie można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę obecnego, nieefektywnego źródła ciepła oraz na termoizolację budynku ( tzn. ocieplenie budynku i przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi) itd.  Możliwe jest także uzyskanie dotacji dodatkowo na montaż i instalację paneli fotowoltaicznych. W zależności od poziomu dofinansowania (podstawowy i rozszerzony) można uzyskać odpowiednio maksymalnie 30000 zł i 37000 zł dofinansowania.

Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia rozpoczęte do pół roku wstecz od momentu złożenia wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy.

Zostaw komentarz