Mobilny Punkt Spisowy w Niecieplinie, Nowym Puznowie i Unin-Kolonii

 w Aktualności

Mobilny Punkt Spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będzie dostępny:

10 sierpnia (wtorek) w świetlicy OSP w Niecieplinie w godzinach 17:00-20:00

11 sierpnia (środa) w świetlicy wiejskiej w Nowym Puznowie w godzinach 17:00-20:00

12 sierpnia (czwartek) w mobilnym punkcie spisowym zlokalizowanym przy placu zabaw w miejscowości Unin-Kolonia w godzinach w godzinach 17:00-20:00.

W tych punktach będzie można dokonać spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 z pomocą Rachmistrza Spisowego. Spisu może dokonać jedna osoba za wszystkich domowników. osoba ta powinna posiadać przy sobie numery PESEL wszystkich osób, które zamieszkują pod danym adresem.

Z osobami, które do tej pory nie spisały się samodzielnie będzie kontaktować się rachmistrz. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców.

Przypominamy również, że można się spisać w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu.

Zostaw komentarz