Mobilny Punkt Spisowy w Rudzie Talubskiej i Jagodnem

 w Aktualności
Mobilny Punkt Spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będzie dostępny:
  • 17 sierpnia (wtorek) w świetlicy OSP w Rudzie Talubskiej w godzinach 17:00-20:00
  • 17 sierpnia (wtorek) w świetlicy wiejskiej w Jagodnem w godzinach 17:00-20:00
W tych punktach będzie można dokonać spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 z pomocą Rachmistrza Spisowego. Spisu może dokonać jedna osoba za wszystkich domowników. osoba ta powinna posiadać przy sobie numery PESEL wszystkich osób, które zamieszkują pod danym adresem.
Z osobami, które do tej pory nie spisały się samodzielnie będzie kontaktować się rachmistrz. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców.
Przypominamy również, że można się spisać w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu.
Zostaw komentarz