Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 20.08.2021 r.

TIP.6733.5.2021

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 i 2 Kodeksu Postępowaniu Administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3310C, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ewid. nr 7, położonej w miejscowości Budy Uśniackie, gm. Garwolin, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. oraz w art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. z 2021 r. poz 741 ze zm.).

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest skomplikowany charakter sprawy, oraz oczekiwanie na uzgodnienie projektu decyzji danego postpowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, który to wznowił postępowanie w sprawie zakończonej milczącym załatwieniem sprawy.

Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to14 dni po uzyskaniu oczekiwanych dokumentów.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 §1i §2 Kpa stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, ponaglenie należy uzasadnić.

 

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk 

Zostaw komentarz