Ślubowanie nauczycieli mianowanych

 w Aktualności

25 sierpnia 2021 r. nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin złożyli w obecności Wójta Gminy Pana Marcina Kołodziejczyka uroczyste ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela mianowanego.

Do grona nauczycieli nowo mianowanych w tym roku dołączyli:

  • Pani Marta Rodak – nauczyciel wspomagający, logopeda, pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce
  • Pani Joanna Szarek – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Rębkowskiej
  • Pani Monika Zawadka – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Michałówce
  • Pani Marta Wardak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej w Woli Władysławowskiej
  • Pani Agnieszka Wielgosz – nauczyciel wspomagający w Publicznym Przedszkolu „Bajkowa Kraina” w Sulbinach
  • Pani Anna Cybulska – nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej

Po odebraniu od nauczycieli ślubowania, Pan Wójt Marcin Kołodziejczyk wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego  stopnia awansu zawodowego to dalszy etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy.

Wszystkim nauczycielom, którzy złożyli ślubowanie i uzyskali kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Tekst ślubowania: Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Jedna z nauczycielek podpisuje tekst ślubowania Kierownik Referatu Organizacyjno-Oświatowego Izabela Miętus z jedną z nauczycieleki Wójt Gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk gratuluje nauczycielkom Wójt gratuluje nauczycielkomWójt Marcin Kołodziejczyk, mianowane nauczycielki i Kierownik referatu Organizacyjno-Oświatowego i Spraw Obywatelskich Izabela MiętusWójt gratuluje jednej z nauczycielek Wójt gratuluje jednek z nauczycielek Wójt gratuluje jednej z nauczycielek

Zostaw komentarz