MAZOWIECKIE SYRENY+

 w Aktualności

Unia Europejska, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego MAZOWIECKIE SYRENY+ Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemow ostrzegania i alarmowania ludności. Ogłoszenie alarmu - sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu - sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty. Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską ze srodków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego MAZOWIECKIE SYRENY+ Rozbudowa i modernizacją systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemów ostrzegania i alarmowania ludności. Realizacja projektu pozwoli na: powiadomienie obywateli o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego; uruchamianie systemów z każdego szczebla zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo); możliwość przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach; zachowanie poufności przekazywanych informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jednostką samorządu terytorialnego; możliwość utrzymania stałego kontaktu przez jednostki samorządu terytorialnego z administracją rządową szczebla centralnego; możlwiość bezpośredniego otrzymywania informacji od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP.

Unia Europejska, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego MAZOWIECKIE SYRENY+

Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemów ostrzegania i alarmowania ludności. Ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu – sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty. Komunikaty głosowe.

Pamiętaj!!! włącz radio, telewizję lub internet, postępuj zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach; powiadom rodzinę i sąsiadów o zagrożeniu.

Beneficjent: Wojewoda Mazowiecki

Wartość projektu: 13.149.508,00 zł

Kwota dofinansowania 75% z FBW: 9.862.131,00 zł

kwota rezerwy celowej 25% z budżetu państwa: 3.287.377,00 zł

Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego MAZOWIECKIE SYRENY+ Rozbudowa i modernizacją systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemów ostrzegania i alarmowania ludności. Realizacja projektu pozwoli na: powiadomienie obywateli o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego; uruchamianie systemów z każdego szczebla zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo); możliwość przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach; zachowanie poufności przekazywanych informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jednostką samorządu terytorialnego; możliwość utrzymania stałego kontaktu przez jednostki samorządu terytorialnego z administracją rządową szczebla centralnego; możliwość bezpośredniego otrzymywania informacji od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP.

Zostaw komentarz